ADMIN

Aankondiginge
 

Twee keer ‘n jaar vind ‘n kenmekaar met nuwe intrekkers van die vorige ses maande plaas.

Nuwe intrekkers kan na die diens Sondagoggende by 'n tafel in die binneplein aanmeld waar hulle ‘n vorm kan invul wat deur die Nuwe intrekkerbediening hanteer word. Nuwe intrekkers sal besoek word . ‘n Kalender en ‘n vorm vir die aanvraag van lidmaatskap sal voorsien word.

Nuwe Intrekkers / Lidmate
 

Die eerste Sondag van elke maand is doopsondag. Registrasie vir doop word gedurende kantoorure by kerkkantoor gedoen. ‘n Doopvorm met alle nodige inligting is by kantoor of elektronies beskikbaar. U moet ‘n lidmaat van NG Hartenbos wees om u kind hier te laat doop. Indien u by ‘n ander NG gemeente lidmaat is, moet ‘n toestemmingsbrief van daardie gemeente gelyktydig met doopaansoek ingehandig word. Indien u ‘n lidmaat van NG Hartenbos is en u kind elders wil laat doop, moet u ‘n toestemmingsbrief van u leraar kry.

Doop
 

Kontak Ansie Claassen by die kerkkantoor voordat u enige reëlings tref om ‘n datum en beskikbaarheid van kerk te bevestig. Kontak die leraar van jou keuse om sy beskikbaarheid te bevestig. ‘n Dokument met al die nodige inligting is elektronies of by die kantoor beskikbaar. Huweliksgelde moet ten minste twee weke voor bevestiging betaal  word.  Kontak die koster, Louwtjie Erasmus, ivm reëlings met regmaak van kerk. Kontak die orrelis, Marida Bridges, mbt haar deelname.

Huwelik
 
Getuigskrif
 
Inligtingstukke
 
My Post (15).png

Die Bos-Bulletin het begin in die latere stadiums van die Covid-19 pandemie, toe 'lockdown' die hele wêreld se lewens reeds omver gegooi het en dit nou dikwels lyk of daar net negatiwiteit en slegte nuus versprei word. Die NG Kerk Hartenbos het die Bos-Bulletin begin as 'n straal van hoop in 'n tyd van hopeloosheid. 'n Stukkie goeie nuus elke twee weke, gevul met vreugde en nuwe lewe om die gemeentelede in hierdie vreemde jaar, en ook in die toekoms, te inspireer. Die stories wat in die Bos-Bulletin verskyn, het altyd te doen met die kerk en sy mense. Dit fokus op lekker gebeurtenisse en onderwerpe, in 'n tyd wat ons geneig om soms van die prettige en lekker dinge in die lewe te vergeet. In die Bos-Bulletin kan jy elke twee weke oor die opwindende en interessante dinge lees wat by die kerk en in die gemeenskap aan die gang is. 

Bos-Bulletin
 
EREDIENSTYE

08:00  Erediens

10:00  Klassieke Erediens

ADRES
ADMIN KANTOORURE

Dinsdag-Vrydag          08:00-12:00

  • Grey Facebook Icon
  • Grey Twitter Icon
  • Grey Instagram Icon
  • Grey YouTube Icon

© 2023 by HARMONY. Proudly created with Wix.com