ADMIN

Aankondiginge
 

Twee keer ‘n jaar vind ‘n kenmekaar met nuwe intrekkers van die vorige ses maande plaas.

Nuwe intrekkers kan na die diens Sondagoggende by 'n tafel in die binneplein aanmeld waar hulle ‘n vorm kan invul wat deur die Nuwe intrekkerbediening hanteer word. Nuwe intrekkers sal besoek word . ‘n Kalender en ‘n vorm vir die aanvraag van lidmaatskap sal voorsien word.

Nuwe Intrekkers / Lidmate
 

Die eerste Sondag van elke maand is doopsondag. Registrasie vir doop word gedurende kantoorure by kerkkantoor gedoen. ‘n Doopvorm met alle nodige inligting is by kantoor of elektronies beskikbaar. U moet ‘n lidmaat van NG Hartenbos wees om u kind hier te laat doop. Indien u by ‘n ander NG gemeente lidmaat is, moet ‘n toestemmingsbrief van daardie gemeente gelyktydig met doopaansoek ingehandig word. Indien u ‘n lidmaat van NG Hartenbos is en u kind elders wil laat doop, moet u ‘n toestemmingsbrief van u leraar kry.

Doop
 

Kontak Ansie Claassen by die kerkkantoor voordat u enige reëlings tref om ‘n datum en beskikbaarheid van kerk te bevestig. Kontak die leraar van jou keuse om sy beskikbaarheid te bevestig. ‘n Dokument met al die nodige inligting is elektronies of by die kantoor beskikbaar. Huweliksgelde moet ten minste twee weke voor bevestiging betaal  word.  Kontak die koster, Louwtjie Erasmus, ivm reëlings met regmaak van kerk. Kontak die orrelis, Marida Bridges, mbt haar deelname.

Huwelik
 
Getuigskrif
 
Inligtingstukke
 
EREDIENSTYE

08:00  Erediens

10:00  Klassieke Erediens

ADRES
ADMIN KANTOORURE

Dinsdag-Vrydag          08:00-12:00

  • Grey Facebook Icon
  • Grey Twitter Icon
  • Grey Instagram Icon
  • Grey YouTube Icon

© 2023 by HARMONY. Proudly created with Wix.com