Fishing Boat

ONS GEMEENTE

Hartenbos is ’n gemeente wat leef uit God se genade en seën van nuwe  kanse en weer-begin. So kan ons groei en Sy roeping tot diens uitlewe.  Hiervoor gee Hy aan ons gawes en rus ons toe vir ons taak...

ONS ROEPING

SKYN JESUS SE LIG!

Sodat ons gemeenskap en die wêreld die LIG kan ken

Geanker in Jesus, die Ligbron wat lewe gee

 
 

Ontmoet Die Leraars

Ds Johan.jpg

Ds Johan Engelbrecht

Sel:     082 372 6729

Epos:  johan@ngkhartenbos.co.za

Ds Willem.jpg

Ds Willem Smit

Sel:     078 788 3929

Epos:  willem@ngkhartenbos.co.za

Die Personeel

 

Bedryfshoof

André Hugo

Tel:

044 695 0440

Epos:

andre@ngkhartenbos.co.za

Skriba-Kassier

Antoinette Steenkamp

Tel:

044 695 0440

Epos:

antoinette@ngkhartenbos.co.za

Koster

Louwtjie Erasmus

Sel:

084 799 0440

Epos:

louwtjie@ngkhartenbos.co.za

Orrelis

Annette Strydom

Sel:

076 857 2900

 
Beach Beds

Gemeenteraad

 Ons sien dat Hartenbos gemeente inpas in die Bybelse beeld van die kerk wat funksioneer as ‘n liggaam. Ons vind hierdie beginsel veral in Romeine 12, 1 Korintiërs 12 en Efesiërs 4. Ons is die Liggaam van Christus wat bestaan uit verskillende lede, elkeen met unieke gawes. Ons leef ons gawes uit in verskillende leiersrolle en bedieninge waartoe die Here ons roep. Die Bybelse ideaal is dat elke lidmaat toegerus sal wees om sy/haar roeping volgens sy/haar gawes uit te leef. Die lidmate word deur die leierskap toegerus vir hulle diens aan die gemeente en die wêreld. So word die Liggaam van Christus opgebou en God se wêreld gedien. As leiers sê ons soos Jesus: ons is nie hier om gedien te word nie, maar om te dien! Ons is deur God geseën sodat ons vir mekaar, ons gemeente en ons wêreld tot seën kan wees.