ONS GEMEENTE

Hartenbos is ’n gemeente wat leef uit God se genade en seën van nuwe  kanse en weer-begin. So kan ons groei en Sy roeping tot diens uitlewe.  Hiervoor gee Hy aan ons gawes en rus ons toe vir ons taak...

ONS ROEPING

Jesus Christus die hart van Hartenbos

Hartenbos gemeente begeer dat Jesus Christus ons hartklop sal wees!  Ons wil voortdurend na Hom luister soos wat Hy met ons praat deur die Bybel en sy Heilige Gees. Ons wil  afhanklik in gebed met Hom bly praat.

God roep jóú!

Hy hou nooit op om ons tot diens te roep nie,  want Hy wil hê ons moet Hom gehoorsaam en saam met Hom werk.

Jy het ook ‘n werk!

Die Heilige Gees gee vir ons die gawes om te groei en om Hom en ander te kan dien. (Ef 4:7).  Ons moet toerustingsgeleenthede skep en benut sodat ons hierdie gawes kan gebruik.

Ons hoor mekaar se nood…

Ons moet ook na mekaar se harte luister – na die besondere behoeftes van alle gemeentelede in elke lewensfase, bv. ons senior burgers, families met kinders in die huis, en werkende jongmense. Ons moet elkeen verwelkom en versorg as deel van ons geloofsgemeenskap.

Ons hoor die wêreld se nood…

Ons wil beskikbaar bly om die lewende water aan dors mense te gaan uitdeel. Ons wil ook die warm strale van God se genesende liefde (Mal 4:2) na seer mense weerkaats. So stuur Hy  ons na Sonskynvallei op ons drumpel, en tot aan dieuithoeke van die wêreld (Hand 1:8, Matt 28:19).

 
 

Ontmoet Die Leraars

Ds Dawid de Wet

Tel:     044 695 0907

Sel:     082 372 7734

Epos:  dawid@ngkhartenbos.co.za

Ds Johan Engelbrecht

Tel:     044 695 2336

Sel:     082 372 6729

Epos:  johan@ngkhartenbos.co.za

Ds Willem Smit

Tel:     044 695 1958

Sel:     078 788 3929

Epos:  willem@ngkhartenbos.co.za

Die Personeel

 

Gemeentebestuurder

André Hugo

Tel:

044 695 0424

Epos:

andre@ngkhartenbos.co.za

Skriba-Kassier

Antoinette Steenkamp

Tel:

044 695 0440

Epos:

antoinette@ngkhartenbos.co.za

Koster

Louwtjie Erasmus

Sel:

084 799 0440

Epos:

louwtjie@ngkhartenbos.co.za

Orrelis

Marida Bridges

Sel:

082 471 0751

Epos:

maridabridges@gmail.com

 

DIE 

KERKRAAD

 Ons sien dat Hartenbos gemeente inpas in die Bybelse beeld van die kerk wat funksioneer as ‘n liggaam. Ons vind hierdie beginsel veral in Romeine 12, 1 Korintiërs 12 en Efesiërs 4. Ons is die Liggaam van Christus wat bestaan uit verskillende lede, elkeen met unieke gawes. Ons leef ons gawes uit in verskillende leiersrolle en bedieninge waartoe die Here ons roep. Die Bybelse ideaal is dat elke lidmaat toegerus sal wees om sy/haar roeping volgens sy/haar gawes uit te leef. Die lidmate word deur die leierskap toegerus vir hulle diens aan die gemeente en die wêreld. So word die Liggaam van Christus opgebou en God se wêreld gedien. As leiers sê ons soos Jesus: ons is nie hier om gedien te word nie, maar om te dien! Ons is deur God geseën sodat ons vir mekaar, ons gemeente en ons wêreld tot seën kan wees.