top of page
Flip Flops

BEDIENING

Gebed
Musiek
Kleingroepe

gebed

  • Maandelikse gebedsbulletin

    • Annett Olivier: 

              044 695 0206​

  • Weeklikse gebedsbyeenkoms​

    • Ds Johan Engelbrecht:

              082 372 6729

musiek

  • Koor

    • Annette Strydom:                      076 857 2900

  • Lofprysingsgroep

    • Ds Johan Engelbrecht:              082 372 6729

Kleingroepe

              078 788 3929​

              082 372 6729

  • Bybelstudiegroepe​

Getuienis

  • Koördineerder

    • Kobus Verreynne:

              060 889 6897

jeug

  • Kuikenkerk

    • Minett​ Fourie

              073 189 4264​

  • Junior Kategese​                                             Ds Johan Engelbrecht                           082 372 6729

  • Senior Kategese

    • Ds Johan Engelbrecht                     082 372 6729

  • Belydenis Kategese

    • Ds Johan Engelbrecht​              082 372 6729​

  • KIX-Kinderbediening

    • Ds Johan Engelbrecht               082 372 6729​

Gasvryheid

  • Nuwe Intrekkers

    • Wally Fraser                          ​      082 447 9487

Roepings
bediening

  • Roepingsbediening

    • Ds Willem Smit                            078 788 3929

Gasvryheid
Jeug
Roepingbediening
bottom of page