top of page
Flip Flops

BEDIENING

Gebed
Musiek
Kleingroepe

gebed

 • Maandelikse gebedsbulletin

  • Annett Olivier: 

              044 695 0206​

 • Weeklikse gebedsbyeenkoms​

  • Ds Johan Engelbrecht:

              082 372 6729

musiek

 • Koor

  • Annette Strydom:                      076 857 2900

 • Lofprysingsgroep

  • Ds Johan Engelbrecht:              082 372 6729

Kleingroepe

              078 788 3929​

              082 372 6729

 • Bybelstudiegroepe​

Getuienis

 • Koördineerder

  • Unis Oosthuizen

              066 300 2812

jeug

 • Kuikenkerk

  • Carla Janse van Vuuren

              082 637 0507

 • Graad 1 & 2                                       

  • Di-Maré van Huyssteen                  084 527 8004

 • Graad 3 - 6

  • Ds Divvie van Niekerk                     083 234 4328

 • Graad 7 - 11

  • Ds Divvie van Niekerk                     083 234 4328

 • Belydenis Kategese

  • Ds Johan Engelbrecht​              082 372 6729​

 • KIX-Kinderbediening

  • Ds Johan Engelbrecht               082 372 6729​

Gasvryheid

 • Nuwe Intrekkers

  • Wally Fraser                          ​      082 447 9487

Roepings
bediening

 • Roepingsbediening

  • Ds Willem Smit                            078 788 3929

Gasvryheid
Jeug
Roepingbediening
bottom of page